Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma Davasında Süreç Nasıl İşler? Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? Çekişmeli Ve Anlaşmalı Boşanma

Boşanma davası, aile mahkemesinde diğer özel hukuk davalarından farklı usul kuralları uygulanarak yürütülen bir dava türüdür. Boşanma Davası Nasıl Açılır? Sorusuna yanıtımızı sizlere net şekilde ileteceğiz. Anlaşamayan çiftlerin birisinin başvurarak açmış olduğu bir davadır. Boşanma davasının açılması ile birlikte, nafaka, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi boşanmanın eki niteliğindeki hukuki sorunların da çözülmesi gerekir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşamayan çiftlerin bu dava türünü açılması için öncelikle dava açmak isteyen eşin bir vekile sahip olması gerekir. Vekil, dava için gerekli dilekçe hazırlanması ve davanın takibi gibi tüm konular ile ilgilenir. Boşanma davası açmak isteyen kişilerin ilk olarak yapması gereken şey boşanma dilekçesi ve protokolü hazırlamak olacaktır. Bu protokol ve dilekçe içerisinde boşanma nedeni, boşanma sonrasında yapılacak mal paylaşımı, velayet ya da benzeri açıklamalı bir şekilde yer alması gerekir.

Dilekçe ve diğer evraklar olması gibi gerektiği hazırlandıktan sonra eşlerden en az bir tanesinin Aile Mahkemesi ya da Aile Mahkemesi haklarına sahip olan Asliye Mahkemelerine giderek dava açma talebinde bulunabilir.

Dava açma sırasında dava dosya masrafları sizden belirli bir miktarda ücret ödemeniz beklenir. Gerekli ödemeleri yaparak dilekçenizi teslim ettikten sonra dava açma süreciniz tamamlanmış olur.

Boşanma davası nasıl açılır; yetkili mahkemeye yapacağınız talebin ardından davanız değerlendirilir. Yapılan değerlendirmenin ardından taraflara gün ve saat hakkında bilgi verilerek mahkemenin resmi hale ulaşması sağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Bu aşama yapılması gereken şey eşler anlaşmalı boşanacağı için bu boşanma davası boşanmak isteyen eşin boşanma sebebini ve bu sebebin vuku bulduğuna ilişkin iddialarını beyan ettiği bir dilekçe ile Aile Mahkemesi’ne başvurması suretiyle açılır. Anlaşmalı boşanma davası için ise öncelikle eşler arasında her iki tarafın mutabık kaldığı bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu protokolün yazılı hazırlanması zorunlu olmamakla birlikte uygulamada Mahkemeler yazılı talep etmektedir ve ispat bakımından da yazılı şekilde olmaları mühimdir. Daha sonra eşler anlaşmalı boşanmalarına ilişkin bu protokolle birlikte Aile Mahkemesi’ne başvurmalıdır.

Anlaşmalı boşanma şartları protokolü esasen boşanmanın sonuçlarına ilişkin nafaka çocuğun velayeti ve benzeri tüm hususları içermelidir. Ancak bilinmelidir ki çocuğun velayetine ilişkin eşler arasında yapılan anlaşma ile mahkeme bağlı değildir. Mahkeme velayete ilişkin olarak ortak çocuğun üstün yararı gözetir ve şayet protokolde belirlenen velayet esasları, çocuğun yararı bakımından uygun ise geçerli olur.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Bu dava ortalama anlaşmalı boşanma süresi 2-3 ay gibi bir süreci kapsar. Bu süre sonunda karar sonuçlanır ve kişiler rahat bir nefes alabilirler. Genellikle ilk mahkemede sonuçlanması beklenir. Sonuçlanma süresi Adalet Bakanlığı tarafından 40 gün olarak belirlenmiştir. Boşanma kararı nüfus kayıtlarına 7 günde geçer. 

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında genelde en çok karşılaşılan davadır. Sadakatsizlik, şiddetli geçimsizlik, eşi şiddet uygulana ya da evi terk etme gibi eşler arasında yaşanan gerginliklerden dolayı eşlerin anlaşmaya gitmemeleri halinde açılan boşanma davası, çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır. Çekişmeli boşanma davası açmak için yine eşlerden birisinin ikamet ettikleri şehirde bulunan Aile Mahkemesi’ne giderek boşanma başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Aile Mahkemesi’ne yapılacak başvuru, boşanma davası açacak olan eşin vekili olan bir boşanma avukatı tarafından da açılabilir. Boşanma davasının açılması ile boşanma süreci resmi olarak başlamış olur. Davacı tarafından açılan boşanma davası, mahkemenin davalı eşe gönderdiği tebligat ile davalı eşe bildirilir. Yine belirtmekte fayda var ki, hukuk sistemimize göre davacının ispat yükümlülüğü hususu boşanma davalarında da geçerlidir. Yani boşanma davasını açan eş, mahkemeye sunacağı belgelerle boşanma nedenini ispat etmek zorundadır. Boşanma süreci içerisinde davalı olan eş, boşanma davasına yönelik olarak kendisinden boşanmak isteyen eşine karşı dava açabilir.

Aile Mahkemesi yapılan bu boşanma davası başvurusunu kabul ettikten sonra taraflar mahkemeye ellerindeki belgeleri, delilleri ve tanıkları sunacak, mahkeme ise davanın gidişatına göre gerekli değerlendirmeleri ve çalışmaları yapacak, araştırmalarda bulunacak ve kararlarını buna göre verecektir.Çekişmeli boşanma davasında mal paylaşımı, 2002 yılından sonra yürürlüğe giren “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” yasa üzerinden değerlendirilir. Bu yasaya göre evlilik içerisinde alınan mallara eşler arasında yarı yarıya paylaştırılır. Yine bir başka husus olan nafaka ’da ise durum mahkemenin SED raporu yani “Sosyo Ekonomik Durum Raporu” sonucunda belirlenecektir.

Burada dikkate değer bir diğer önemli husus ise, boşanmadaki kusur oranlarının nafakaya doğrudan yansımasıdır diyebiliriz. Bu konuyu örneklendirecek olursak ; eşini aldatmış bir kadın, bu hususun kanıtlanması sonucunda boşandığı eşinden nafaka talep edemeyecektir. Çekişmeli boşanma davasında velayet konusu ise çocuğun üstün yararının gözetilmesi ile ortaya çıkar. Şayet çocuk henüz bebek diye tabir edilebilecek yaşta ise, çocuğun velayeti ileride yeniden değerlendirilmek üzere geçici olarak anneye verilir. Çocuk küçük yaşta ise bu noktada mahkeme uzman pedagoglardan faydalanır.

Çocuğun psikolojik durumu, eşlerin ekonomik durumları, çocuğa nasıl bir yaşam sunabilecekleri değerlendirilir ve mahkeme velayetin anneye ya da babaya verileceği konusunda kararını bu şekilde verir. Çocuğun erişkinliğe yakın bir yaşta olması durumunda ise mahkeme çocuğu dinler ve kimde kalmak istediğini sorar. Buna göre yine çocuğun velayetinin kime verileceği mahkeme tarafından kesinleştirilir.

Çekişmeli Boşanma Süresi Ne Kadar?

Çekişmeli boşanma davaları ortalama ay ile 18 ay arası değişebilir, yani ortalama 1.5 yıl kadar sürer. Bu süre ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesindeki davanın süresidir. Bu mahkemede dava bittikten sonra tarafların başvurması halinde istinaf aşamasına geçilir. İstinaf aşaması Bölge Adliye Mahkemelerinde yürütülür ve yaklaşık en az 1 sene kadar sürmesi beklenir. Boşanma davasının istinaf mahkemesinden 2 sene sonra dönmesi de olağandır. Mahkemelerin iş yoğunluğuna göre bu süre değişkenlik gösterebilir.

Boşanma Avukatı Ücretleri  2022-2023

Boşanma avukatı ücreti her dava dosyasına özel olarak ve dava türüne göre ayrıca belirlenir. Boşanma davası ücreti asgari sınırı 2022 yılı boşanma avukatı ücreti için 9.200 TL olarak güncellenmiştir. Buna %8 KDV uygulanınca toplam tutar 9.936 TL olur. 

Avukat dosyaya harcanacak emek ve zamana göre ücretini serbestçe belirler. Özellikle davanın anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olduğuna göre değişkenlik mümkündür. Ancak bu ücretlere uygulanacak bir takım kurallar bulunur. Türkiye’de ücretsiz avukatlık yapmak yasaktır. Bu nedenle her yıl Türkiye’deki tüm avukatların uygulaması gereken en az avukatlık ücreti Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nca belirlenerek Resmi Gazete ‘de yayımlanır.İşte bu rakamdan az olmamak üzere avukatlar bir de bağlı oldukları yerel baroların kendine has tarifesinden yararlanarak ücret belirlerler. Örneğin İstanbul Barosu’na göre boşanma avukatı ücretinin anlaşmalı boşanma davaları için 26.000 TLçekişmeli boşanma davaları için 35.000 TL tutarında olması uygundur. Bu rakamlar 2022 için geçerlidir. Boşanma avukatı ücreti 2023 yılı için yeniden belirlenecektir. 

Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Gerekli mi?

Evlilikteki  yaşanan bazı sorunlara dayalı olarak, avukat aracılığıyla boşanma davası açılabilir. Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülür ve boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Boşanma davasında avukat olmadan tüm kişiler haklarını kendisi savunabilir. Ancak boşanma davaları teknik takip ve hukuki bilgi gerektirdiği için kişilerin boşanma davalarında avukat desteği alması daha doğrudur. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi boşanma davası takibinde avukat tutma zorunluluğu yoktur.

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı?

Tek celsede boşanmak için kişilerin anlaşmalı boşanma davası açması gerekir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için bazı şatları yerine getirmek gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Ayrıca çocukların velayetinin kimde kalacağı kararlaştırılmalıdır. Boşanma davasında tazminat, boşanma davasında nafaka, boşanma davasında velayet, mal paylaşımı konularında anlaşmaya varılmış olması gerekmektedir. Tek celsede boşanmak için anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. 

Boşanma Davalarında Duruşmaya Katılmak Zorunlu Mu?

Anlaşmalı boşanma davalarında kişiler imzalı belge sunsalar bile duruşmaya katılmak zorundadırlar. Fakat çekişmeli boşanmalarda eğer ki avukat tutulmuşsa davaya katılmak zorunlu değildir süreci avukatınız sizin yerinize götürecektir.

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma davası dilekçe örneği aşağıdaki gibi yazabilir veya adliyede yazdırabilirsiniz.

boşanma davası dilekçe örneği

İlginizi Çekebilir: Evde Bakım Nedir? Evde Bakım Maaşı İçin Başvuru Nasıl Yapılır? Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Değerlendir?

Yorum yapın