İnfaz ve Koruma Memuru Olma Şartları, Ne Kadar Maaş Alır?

İnfaz ve koruma memuru olma şartları, ne kadar maaş alır? İnfaz ve koruma memuru olma şartları arasında Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesi’nde belirtilen durumlara göre kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikâp, sahtecilik, rüşvet, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak gerekiyor. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesi’ne göre istenen şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlına bağlı tam teşekküllü bir Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorunludur.

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • KPSS’den en az 70 puan almak,
  • Askerlikle ilişkisinin bulunmaması,
İnfaz ve Koruma Memuru Olma Şartları, Ne Kadar Maaş Alır?
İnfaz ve Koruma Memuru Olma Şartları, Ne Kadar Maaş Alır?

İnfaz ve Koruma Memuru İçin Hangi Okul Okunur?

İnfaz ve koruma memuru için hangi okul okunur? konusu hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Öncelikle infaz ve koruma memuru olmak için KPSS sınavına girerek en az 70 puan almak zorunludur. Daha sonra Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına başvuru yaparak gerçekleşen mülakatı kazanılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra infaz ve koruma memuru olmak için ikinci bir yol daha var. Öncesinde Devlet memuru kadrosunda bulunan kişiler kendi isteği ile ayrıldıysa (istifa eden uzman Erbaşlar vb.) eğer bu kişiler Adalet Bakanlığı personel daire başkanlığı tarafından açılan kadro için başvuru yapabilir.

İnfaz ve Koruma Memuru Ne İş Yapar?

İnfaz ve koruma memuru ne iş yapar? sorusuna kısaca cezaevinde veya ıslahevinde bulunan kişilerin disiplini ve düzeninden sorumludur. Hükümlülerin ve tutukluların denetimi ve düzeni ile ilgilenir. Özellikle tutuklu ve hükümlü arasında çıkan anlaşmazlıkları insani şartlar gereği çözer ve bunu temel görevi olarak yapmakla sorumludur.

İnfaz ve Koruma Memuru Ne Kadar Maaş Alır?

İnfaz ve koruma memuru ne kadar maaş alır? sorusuna kısaca en düşük 9.320 TL, en yüksek ise 11.650 TL aylık maaş aldığını söyleyebiliriz. En çok maaş alan meslekler arasında bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda sıkça tercih edilen bir meslek oldu. İnfaz ve koruma memuru olma şartları ve maaşları ile ilgili tüm detaylı bilgiler makalemizde yer alıyor.

İlginizi Çekebilir: İcra Müdürü Olma Şartları, Ne Kadar Maaş Alır?

Değerlendir?

Yorum yapın